Wilde Eenden zijn niet erg populair, maar gelijkertijd een van de meest fascinerende en talrijke vogelsoorten in Nederland (en grote delen van het Noordelijk Halfrond). Wilde Eenden spelen een centrale rol in mijn onderzoek en deze pagina is volledig gewijd aan deze soort.

 

Geef hier uw waarneming van eendenkuikens door!

 

Eenden in het nieuws

Vanwege zijn dalende populatietrend, is de Wilde Eend recent een aantal keer in het nieuws geweest:

- NOS: "Ook boswachters zien het aantal eenden afnemen"

- Algemeen Dagblad: "Onderzoek naar drastische terugloop populatie eenden"

 

Lokale bewegingen en trek

Wilde Eenden zijn zogenaamde "partial migrants", wat betekent dat een deel van de populatie jaarlijks trekt, terwijl een ander deel van de populatie het hele jaar op één plek blijft. Maar ook op de lokale schaal laten Wilde Eenden een bijzonder ruimtelijk bewegingspatroon zien, zoals beschreven in dit proefschrift. Wilde Eenden zijn gewoontedieren en bezoeken keer op keer dezelfde plekken in het landschap. De timing van hun vluchten is sterk gebonden aan zonsopkomst en -ondergang. Er is nog steeds weinig bekend over hoe deze bewegingspatronen tot stand komen en wat voor consequenties dit gedrag heeft voor de eenden zelf en hun omgeving.

In de herfst en winter wordt de lokale populatie Wilde Eenden in Nederland aangevuld met trekkende populaties eenden uit Fenno-Scandinavië en West-Rusland. Een kleurringproject uitgevoerd in de winter van 2012/2013 liet de trekroute van Wilde Eenden in Noord-Europa zien. Bekijk het zelf op deze interactieve kaart met terugmeldingen van Wilde Eenden!

 

Processen op de landschapsschaal

Zaadverspreiding: Er is steeds meer bewijs dat Wilde Eenden een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van plantenzaden, maar ook andere immobiele organismen, over het landschap. Raadpleeg deze pagina (Engels) voor meer informatie.

Vogelgriep: Wilde Eenden behoren tot de best onderzochte natuurlijke gastheren voor vogelgriepvirussen en worden verondersteld een rol te spelen bij de verspreiding van vogelgriep tussen pluimveebedrijven. Raadpleeg deze pagina (Engels) voor meer informatie.

 

Populatietrends en bescherming

Met een geschatte wereldpopulatie van 19 miljoen individuen is de Wilde Eend 's werelds meest talrijke eendensoort met een verspreidingsgebied dat bijna het gehele Noordelijk Halfrond omvat. De Nederlandse broedpopulatie wordt door SOVON geschat op ongeveer 400.000 individuen. Ondanks dat grote aantal laat de Nederlandse populatie een dalende trend zien vanaf ongeveer 1990. De reden voor deze afname is een groot raadsel. In 2016 hebben we een "citizen science" project opgezet om meer te weten te komen over het broedsucces van de Wilde Eend in Nederland, omdat een lage reproductie waarschijnlijk één van de factoren is die een rol spelen bij de achteruitgang. Lees er meer over op deze pagina over het eendenkuikenproject.

Wij helpen broedende Wilde Eenden een handje: kijk hier voor een impressie van ons nieuwe project met eendenkokers!